Smart Center

Smart Center
oktober 31, 2015 admin.david

Smart Center (Finns på App Store och Google Play)

  • Ta fram smart TV appar från tablet/smartphone
  • Sök på tv kanaler, filmer m.m.
  • Media share – skicka musik, bilder och videos från tablet till TVn
  • Follow TV – överför bilden från TVn till din tablet och fortsätt se på Live-TV
  • Social Media interaktion – skicka programrelataerade tweets eller facebook gillande under tiden du ser på TV
  • Avancerad EPG – Få info om program, skådespelare,sätt påminnelser på program, spela in på timer osv
Smart Center Ipad